آسایشگاه سالمندان طلیعه مهر

توان بخشی سالمندان

ـــــــــــــ خدمات توان بخشی ــــــــــــــــــاین مرکزدارای تیم کامل متخصصین توان بخشی شامل: فیزیوتراپیست ، کاردرمان ، گفتار درمان ، روانشناس ومدد کاراجتماعی می باشد. اقدامات توان بخشی برای سالمندان گرامی باتوجه به ارزیابی های اولیه انجام شده در بدو پذیرش سالمند و ارائه یک پروتکل درمانی جامع مورد نیازایشان اجرامی گردد وهدف،افزایش توانمندی های جسمی وذهنی وبهبود ارتقاء مهارت انجام فعالیتهای روزانه وپرهیزازرفتارهای پرخطر و آموزش اصول زندگی سالم به این سالمندان گرامی نظیرمراقبتهای شخصی سالمندی می باشد که توسط اعضای تیم توان بخشی بصورت انفرادی یا گروهی ارائه می شود.

توانبخشی
توانبخشی حرفه ای
توانبخشی اجتماعی
توان بخشی آموزشی
خانه سالمندان طلیعه مهر
خانه سالمندان طلیعه مهر
خانه سالمندان طلیعه مهر
خانه سالمندان طلیعه مهر
خانه سالمندان طلیعه مهر
خانه سالمندان طلیعه مهر
آدرس : خیابان شریعتی،خیابان ظفر،،خیابان فرید افشار،خیابان آرش شرقی،خیابان دلیری،کوی فرهنگ،شماره 9
شماره مدیریت: 22004188-22008226
تلفکس:22640988
کلیه حقوق این سایت متعلق به طلیعه مهرمی باشد.
طراحی و پیاده سازیدیجی وِب

Search