تمرینات ورزش مغزی و اثری که بر روی عزت نفس سالمندان دارد

تمرینات ورزش مغزی و اثری که بر روی عزت نفس سالمندان دارد

شناختی از عزت نفس

عزت نفس از جوانب مهم سازگاری در تمامی مراحل زندگیست که در سازگاری عاطفی ، هیجانی ، اجتماعی و روانشناختی نقش دارد و این موضوع در سلامت روان سالمندان بسیار حائز اهمیت است .هر چه سن افراد افزایش پیدا می کندو به میانسالی نزدیک می شوند شاهد کاهش عزت نفس می شوند . این کاهش عزت نفس به دلایل متفاوتی می تواند باشد .به دلیل بیماری ، گاها ناتوانی جسمی ، کاهش درآمد به دلیل بازنشستگی و ... از جمله دلایل آن می تواند باشد .عزت نفس و اعتماد به نفس با تعلیم و آموزش درانسان رشد می کند و در سن بازنشستگی به اوج خود می رسد .اما اگر درآمد فرد در دوران بازنشستگی کاهش یابد و سلامت شخص به خطر بیفتد ، عزت نفس افت چشمگیری می کند .عواملی که بر روی عزت نفس تاثیر می گذارد و شناخت این عوامل ، اهمیت بالایی دارد .محققان و روانشسناسان بین سال های 1986 تا 2002 در چهار بازه زمانی ، روی 3167 زن و مرد بین سال های 25 سال تا 104 سال تحقیقاتی انجام دادند و با آنها مصاحبه هایی انجام دادند تا عزت نفس آنها را بررسی کنند .اطلاعات نژادی، تحصیلی، درآمد، موقعیت کاری، روابط، وضعیت تاهل، سلامتی، حمایت اجتماعی و تجربه های آنها از حوادث مهم و اضطراب آور زندگی شان مثل شاهد مرگ عزیزی بودن، بیکاری یا قربانی جرایم خشن شدن آنها نیز مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمام شرکت کنندگان به ویژه افراد مسن نسبت به تحصیل، درآمد، سلامت و وضعیت تاهل شان از عزت نفس خوبی برخوردار بودند. البته حدود اثرگذاری درآمد و سلامت روی عزت نفس در کهنسالی چندان مشخص نیست اما هرچه درآمد فرد بیشتر باشد، موجب استقلال و توانایی بهتر در اداره خود و خانواده شده و فرد از اینکه عضو مفیدی برای جامعه است احساس خوبی دارد و عزت نفسش بالا می ماند.

 اثربخشی تمرینات مغزی بر روی عزت نفس سالمندان

تمرینات ورزش مغزی شامل 26 حرکت جذاب و ساده با هدف بهبود یادگیری مهارت ها از طری استفاده از هر دو نیمکره مغز است . این آزمایشات و برنامه ها که بر روی جامعه آماری 30 سالمند انتخابی که در دو گرونه 15 نفره قرار گرفتند ، شامل 8 جلسه 30 دقیقه ای ورزش های مغزی بوده است .این برنامه ها ادعاهای اعراق آمیزی برای بهبود رشد ذهنی و جسمی دارد و هم اینک در بیشتر از 80 کشور دنیا کاربرد دارد .تمرینات تقویت مغزی در هزاران مدرسه در سرتاسر جهان و همچنین در شرکت های بزرگ انجام می گردد .در مورد برنامه تمرینات ورزش مغزی ، این ادعا وجود دارد که با انجام دادن آن ها ، افراد می توانند هر چیزی را سریع تر و آسان تر یاد بگیرند ، عملکرد بهتری داشته باشند ، قدرت تمرکز و سازماندهی آن ها افزایش بیابد و کارها را بهتر انجام دهند .

 روش تحقیقات اثرگذاری تمرینات ورزش مغزی

سالمندانی که در این تحقیقات به گروه پژوهشی کمک کردند همگی بالای 60 سال بودند . شرایطی که باید دارا می بودند در عدم انجام هرگونه ورزش در یک سال اخیر و عدم معلولیت جسمانی از شرایط آنها بود ، خلاصه می شد . در آخر 30 سالمند انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره تقسیم بندی شدند .

 پرسشنامه عزت نفس

این پرسشنامه که به پرسشنامه روزنبرگ مشهور است ، دارای 10 سوال 4 گزینه ای از کاملا موفق تا کاملا مخالف ، می باشد .کمینه و بیشینه نمره آن 10 و 40 می باشد و نمره های بالا نشان دهنده میزان عزت نفس بالا می باشد .

 نتیجه

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی تاثیر تمرینات ورزش مغزی بر بهبود عزت نفس در سالمندان بود . نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایشی که تمرینات ورزش مغزی برای بهبود عزت نفس را انجام داده بودند نسبت به افراد گروه کنترل که یک سری حرکات کششی ساده و نامرتبط با بهبود عزت نفس را انجام داده بودند ، در عزت نفس به صورت معناداری افزایش یافت .داشتن فعالیت بدنی برای برخورداری از حس شایستگی و تصویر ذهنی مثبت از بدن خود لازم است .ورزش مغزی از 3 مکانیسم می تواند عزت نفس را تحت تاثیر قرار دهد . ورزش مغزی شامل26 حرمت ساده بدنی است که به بطور همزمان در افراد هم موجب فعالیت بدنی و هم موجب فعالیت خاص مغزی می شود . بر اساس نشریه فرسودگی سلول ها ، با بالا رفتن سن ، سلول ها و بافت ها و اندام ها به وسیله تنشزاهای داخلی و خارجی آسیب می بینند . ورزش تاثیرات مثبت خود را بر بدن کی ذارد .این تمرینات می توانند موجب سلامتی بدنی و در نتیجه حس استقلال در سالمندان شوند و همین عامل نیز می تواند موجب افزایش عزت نفس شود .با توجه به بررسی های انجام شده ورزش مغزی بر عزت نفس سالمندان تاثیرات مثبتی را دارد . بسیاری از افراد سالمند و تمام اقشاری که به نوعی درگیر با موضوع سلامت قشر سالمند هستند از جمله مراکز تام وقت نگهداری سالمندان ، مراکز پاره وقت نگهداری سالمندان ، مراکز تفریحی – فرهنگی سالمندان و حتی افرادی که در منزل از سالمندان نگهداری می کنند می توانند از نتایج این پژوهش ها استفاده کنند .

آدرس : خیابان شریعتی،خیابان ظفر،،خیابان فرید افشار،خیابان آرش شرقی،خیابان دلیری،کوی فرهنگ،شماره 9
شماره مدیریت: 22004188-22008226
تلفکس:22640988
کلیه حقوق این سایت متعلق به طلیعه مهرمی باشد.
طراحی و پیاده سازیدیجی وِب

Search